Obchodní podmínky

.

OBCHODNÍ PODMÍNKYGDPR MBM hračky

.

Kupující odesláním objednávky stvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami včetně reklamačního řádu a v plném rozsahu s nimi souhlasí. Okamžikem odeslání objednávky je kupující těmito Všeobecnými obchodními podmínkami vázán.

Obchodní podmínky jsou závazné pro obchodní vztahy vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím, na základě uzavření kupní smlouvy a to odesláním řádně vyplněné objednávky kupujícím z internetového obchodu www.mbm-hracky.cz a následným přijetím objednávky prodávajícím. Tyto podmínky se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku případně Občanským zákoníkem v platném znění.


PRODÁVAJÍCÍ

Prodávající je firma/fo Jiří Králíček vystupující v tomto internetovém obchodě dřevěných hraček pod obchodním názvem mbm-hracky.cz. Podrobné informace o prodávajícím jsou uvedeny na stránce kontakt.

.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V PŘÍPADĚ ODESLÁNÍ OBJEDNÁVKY DOBROVOLNĚ SOUHLASÍTE SE ZPRACOVÁNÍM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM DODÁNÍ OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ !

Podrobnosti zde: GDPR

.

DODÁNÍ ZBOŽÍ

Zboží skladem

 • Dobírka - odeslání do 48 hod. ode dne objednání

 • Platba předem - odeslání do 48 hod. ode dne připsání platby na účet prodejce

Zboží s uvedenou dostupností v počtu dnů

 • Dobírka - oodeslání zboží v době uvedené dostupnosti

 • Platba předem - odeslání zboží v době uvedené dostupnosti za předpokladu řádné úhrady ceny zboží kupujícím prodejci, nejdříve však do 48 hod. od připsání platby na účet prodejce

Zboží na dotaz

 • Dobírka - odeslání zboží dle dohody prodejce s kupujícím

 • Platba předem - odeslání zboží dle dohody prodejce s kupujícím za předpokladu řádné úhrady ceny zboží kupujícím prodejci

Zboží "nedostupné" a "nelze objednat"

 • Nebude dodáno !

Dodané zboží je do zaplacení kupní ceny majetkem dodavatele!

.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující má právo podle §53, odst. 7 a §54 občanského zákoníku vrátit zboží bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. O tomto úmyslu neprodleně informuje prodávajícího. Kupující zakoupené zboží vrátí prodávajícímu pouze na vlastní náklady a v neporušeném originálním obalu. Vrácené zboží nesmí vykazovat známky použití ani poškození a musí být odesláno nebo vráceno nejpozději 14. den ode dne převzetí zboží kupujícím na adresu prodávajícího včetně souvisejících dokumentů a přiložených listin. Zboží odeslané na adresu prodejce bude po převzetí překontrolováno a v případě zjištění dodržení podmínek pro vrácení zboží ze strany kupujícího, prodávající vrátí uhrazenou kupní cenu za zboží kupujícímu nejpozději do 30 dnů na adresu nebo bankovní účet uvedený v objednávce. Kupní cena bude snížena o poštovné a náklady na vrácení kupní ceny. Kupující nemá nárok na vrácení přepravného. Zboží zaslané na náklady prodávajícího (dobírkou) nebude převzato.


STANOVENÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Jednotlivá znění stanovených podmínek jsou neplatná v případě, jsou-li v rozporu s příslušným zákoníkem.

Kupující má právo:

 • Na sjednocení jím učiněných objednávek v případě, kdy ještě nedošlo k expedici některé z nich a to pouze po dohodě s prodávajícím.
 • Na vrácení již uhrazené kupní ceny objednaného zboží a to do 10 dnů v případě odstoupení od smlouvy dle platných obchodních podmínek nejpozději však do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.
 • Na vrácení již uhrazené kupní ceny za jednotlivé zboží, které nebylo nebo nemůže být dodáno (odesláno) dle uzavřené kupní smlouvy (objednávky, faktury), pokud se kupující s prodávajícím nedohodli jinak.


Prodávající má právo:

 • Odstoupit od kupní smlouvy a požadovat od kupujícího úhradu expedičních a přepravních nákladů v případě, že nepřevezme nebo odmítne převzít nepoškozenou zásilku zboží odeslanou na základě platné kupní smlouvy (objednávky).
 • Odstoupit od kupní smlouvy z důvodu neuhrazení dohodnuté částky kupujícím na účet prodávajícího v daném termínu, přičemž doba splatnosti daňového dokladu nesmí být kratší než 7 dní od jeho vystavení a odeslání kupujícímu.
 • Stornovat objednávku bez udání důvodu, přičemž stornování uhrazené objednávky neprodleně oznámí kupujícímu, ale stornování neuhrazené objednávky ve lhůtě 7 dnů od objednání, kupujícímu neoznamuje.
 • Upravit (změnit) obdrženou objednávku od kupujícího dle výrobních možností a skladových zásob. Tuto skutečnost neprodleně oznámí kupujícímu.