GDPR

.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮGDPR MBM hračky

.

V PŘÍPADĚ ODESLÁNÍ OBJEDNÁVKY DOBROVOLNĚ SOUHLASÍTE SE ZPRACOVÁNÍM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM DODÁNÍ OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ !

.

1. Společnost / OSVČ (dále jen „prodávající/správce“) zpracovávající vaše osobní údaje:

.

Ø Název: Jiří Králíček

Ø Se sídlem: Na Švarcavě 1260, 504 01 Nový Bydžov, ČR

Ø IČO/DIČ: 49336479/CZ7009073093

Ø E-shop: www.mbm-hracky.cz ; www.mbm-toys.cz

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.

.

2. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE KUPUJÍCÍHO

.

Ø Jméno a příjmení

Ø Firma

Ø Adresa

Ø E-mail

Ø Telefonní číslo

.

3. ÚČEL POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

.

Ø Zpracování osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy/objednávky, zejména pro daňové účely a dodání zboží.

.

4. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJÚ

.

  • Odesláním/učiněním objednávky, kupující souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů a to:

.

Ø. prodávajícím za účelem plnění dle objednávky/uzavřené kupní smlouvy.

Ø. s poskytnutím/předáním osobních údajů kupujícího třetí straně a to pouze přepravci za účelem dodání objednaného zboží kupujícímu.

Ø. s poskytnutím/předáním osobních údajů kupujícího třetí straně za účelem vyřízení vrácení zboží a reklamace.

Ø. s poskytnutím/předáním osobních údajů kupujícího třetí straně v případě vzniku právního/soudního sporu, trestního jednání a za účelem vymožení pohledávek, pokud k tomuto nastal právní důvod.

.

5. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

.

Ø Osobní údaje našich zákazníků, které jsou zpracovávány při plnění smlouvy, budou uchovávány po dobu nutnou k plnění práv a závazků ze smlouvy o nákupu zboží vyplývajících a k plnění zákonných povinností. Dále po dobu nutnou pro účely archivace podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.