INFORMACE

STANOVENÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Jednotlivá znění stanovených podmínek jsou neplatná v případě, jsou-li v rozporu s příslušným zákoníkem.

Kupující má právo:

  • Odstoupit od smlouvy po obdržení informace odeslané nebo sdělené prodávajícím kupujícímu o nekompletní dodávce objednaného zboží. Toto právo kupujícího zaniká okamžikem kdy kupující dal prodávajícímu souhlas s vyřízením objednávky dle obdržené změny kupní smlouvy (faktury, objednávky, atd.). Kupující má právo nereagovat po dobu expedice na obdržené změny kupní smlouvy, čímž uděluje po uplynutí této doby souhlas s provedenými změnami kupní smlouvy.
  • Na sjednocení jím učiněných objednávek v případě, kdy ještě nedošlo k expedici některé z nich a to pouze po dohodě s prodávajícím.
  • Na vrácení již uhrazené kupní ceny objednaného zboží a to do 10 dnů v případě odstoupení od smlouvy dle platných obchodních podmínek nejpozději však do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.
  • Na vrácení již uhrazené kupní ceny za jednotlivé zboží, které nebylo nebo nemůže být dodáno (odesláno) dle uzavřené kupní smlouvy (objednávky, faktury), pokud se kupující s prodávajícím nedohodli jinak.

.

OBCHODNÍ PODMÍNKY "MBM toys"